Starosta Żniński informuje, że istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach, będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Żnińskiego.

W dniu 3 września 2017 r. miłośnicy rowerów opanują Żnin, a właściwie teren Powiatu Żnińskiego!

Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR to druga edycja wydarzenia, którego celem jest przede wszystkim popularyzacja kolarstwa, promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji i turystyki rowerowej, a także propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodziny oraz zdrowego trybu życia.

Powiat Żniński realizuje projektu, którego celem jest wsparcie osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nabór wniosków został przedłużony i potrwa do 8 września 2017 r.!

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” realizowany jest przez trzy instytucje: MTD Consulting Marcin Król (Partner wiodący), DC Centrum Sp. z o.o. (Partner) oraz Powiat Żniński (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

INFORMACJA
Wnioski w sprawie udzielania pomocy w związku ze szkodami wywołanymi
nawałnicą z 11 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19
w godzinach pracy GOPS-u.

Powiat Żniński przystąpił do realizacji projektu pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”, którego celem jest wsparcie osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nabór wniosków do projektu trwa tylko do 25 sierpnia 2017 r.!