Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" przez 5 dni, tj. od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. pełnione będą dyżury telefoniczne prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 12:00 oraz 15:00 - 17:00 pod numerem telefonu (52) 30 34 730 dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 15 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja dotycząca wykonania funduszu sołeckiego za 2020 rok:
    1. dyskusja.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Józef Goc