ZAWIADOMIENIE

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany statutu Gminy,
  2. określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Gąsawa,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mariusz Kazik

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na cykl warsztatów prowadzonych przez twórców sztuki ludowej i amatorskiej, które odbędą się w Gminnym Centrum Kultury – sala „Stodoła” w Gąsawie. Pierwsze zajęcia pt. „Zdobnictwo pałuckie” odbędą się w sobotę 13 października 2018 roku o godz. 15:00. Koszt: 10 zł Drugie zajęcia pt. " Igłą i nitką - haft pałucki" odbędą się w poniedziałek 29 października 2018 roku, godz. 15:00. Koszt: 5 zł .Zapisy na warsztaty prowadzi pani Arletta Ciemnoczołowska (tel. kom. 692 694 510) Serdecznie zapraszamy!'

      Zawiadamiam, ze zwołuję XLIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, Chomiąża Szlachecka i Oćwiecka,
  2. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok,
  3. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gąsawa,
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik