Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań tylko do 30 września 2021 roku

Zawiadamiam, że zwołuję VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gąsawa na rok szkolny 2021/2022;
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Seniorze!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje cykl bezpłatnych warsztatów pn. "STOP COVID – STOP IZOLACJI", które dedykowane są osobom starszym.

Proponowane warsztaty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością w czasie pandemii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie ze swoimi emocjami, stresem i odnaleźć się w rzeczywistości popandemicznej.

Tematy i terminy warsztatów:

 • 20.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 1 – sposoby redukcji napięcia i radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem;
 • 27.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 2 – sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż.;
 • 03.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 3 – sposoby i pomysły na powrót do aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym itp.
 • 10.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 4 – wyznaczanie realnych celów i ich realizacja oraz planowanie przyszłości w nowej rzeczywistości.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń