Wójt Gminy Gąsawa

przedstawia do konsultacji projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gąsawa 2016 - 2020 z perspektywą na lata 2020 - 2022

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
SILNY DESZCZ Z BURZAMI
Zjawisko: silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: dotyczy wszystkich powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
Ważność: od godz. 13:00 dnia 09-09-2019 do godz. 03:00 dnia 10-09-2019
Przebieg: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym; prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 45 mm; w trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje I nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.
  6. Zakończenie sesji.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spowodowany koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428", dla którego przeprowadzono już procedury przetargowe w wyniku których wartość potencjalnej umowy przekraczałaby środki zabezpieczone w planie budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

ULOTKA