Wójt Gminy Gąsawa
zawiadamia, że w dniu 24 grudnia 2019 r.
kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie będzie czynna od godz. 7:00 do 10:00.

Przepraszamy za utrudnienia!

Enea Operator sp. z o.o. na swojej stronie internetowej
umieścił informację o planowanym wyłączeniu prądu
w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) w godzinach 7:00 - 16:00
w miejscowości Gąsawa w rejonie ulic: Biskupińska, Rynek, Żnińska, Jasna.

Opierając się o treść zapisu art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zamieszczamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa