OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
o upałach
Zjawisko: Upały
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Zawiadamiam, że zwołuję VII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku (środa) o godz.13:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
  6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach: