Drodzy Mieszkańcy!!!

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, chcemy zwrócić Państwa uwagę na prawidłowe wyrzucanie zużytych środków ochrony osobistej, tj. zużytych maseczek i rękawiczek.

Maski i rękawiczki nie podlegają recyklingowi!

Wyrzucaj je do POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE!

Zużytych rękawiczek czy maseczek w żadnym wypadków nie powinno się wyrzucać na ulicę ani na chodniki. Nie tylko zaśmiecają naszą Gminę, ale mogą wręcz stanowić zagrożenie dla innych, jeżeli są zakażone. Warto w miarę możliwości upewnić się, że wyrzucone do kosza jednorazówki nie zostaną z niego wywiane przez wiatr (np. w worku z innymi odpadami).

Nie wolno wyrzucać do toalet rękawiczek czy maseczek, ponieważ tworzą one zatory, które mogą powodować cofanie się nieczystości lub uszkodzenie sieci. Warto też z tego powodu uważać, by te śmieci nie znalazły się na ulicy i w ten sposób nie trafiły do sieci kanalizacyjnej.

Dbajmy o siebie i swoje środowisko!

Organ prowadzący i dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Gąsawa podjęli następujące decyzje:

- od dnia 25 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe w Gąsawie i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz przy Szkole Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich pozostaną zamknięte do dnia 30 czerwca 2020 roku;

- od dnia 25 maja 2020 roku zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III szkół podstawowych nie zostaną wznowione;

- od dnia 25 maja 2020 roku w szkołach podstawowych będą się odbywały wyłącznie konsultacje dla uczniów klas VIII (chęć udziału w konsultacjach należy zgłaszać dyrektorom szkół) przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej;

- od dnia 1 czerwca 2020 roku w szkołach podstawowych będzie możliwość skorzystania z konsultacji dla wszystkich uczniów (chęć udziału w konsultacjach należy zgłaszać dyrektorom szkół) przy zachowaniu wytycznych sanitarno-higienicznych;

- do zakończenia roku szkolnego tj. do dnia 26 czerwca 2020 roku nie zostaną uruchomione dowozy uczniów do szkół, a co za tym idzie, na konsultacje do i ze szkoły rodzice są zobowiązani dowozić uczniów indywidualnie.

Powyższe decyzje podyktowane są troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do naszych placówek, jak i ich opiekunów i osób pracujących w placówkach oraz bardzo małym zainteresowaniem zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w przedszkolu (2,59%) i zerowym zainteresowaniem w klasach I-III. O dalszych decyzjach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa informować.