Gąsawa, dnia 18 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

       Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f  Ustawy dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010) zadaniem gminy jest udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Z uwagi na powyższe wypełniając ww obowiązek podaję informację o podmiotach odbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych: