Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Wójt Gminy Gąsawa uprzejmie zawiadamia,
że ze względu na prowadzone prace
na Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie nastąpi

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 15:00
w miejscowościach:
Biskupin, Gąsawa i Oćwieka

Zaleca się korzystanie z przegotowanej wody do celów spożywczych i higienicznych.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Od 1 października 2019 roku wprowadzono nowy rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym otwarto nowe konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami:
Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
Nr konta: 84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

UWAGA!
Podatnicy powyższej opłaty, którzy wpłacają opłaty na indywidualne konta wirtualne przypisane do poszczególnych podatników nadal mogą z tych kont korzystać!

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
SILNY WIATR
Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Wszystkie Powiaty
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30-09-2019 do godz. 23:00 dnia 30-09-2019
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

pobierz komunikat.

Szanowni Mieszkańcy Gąsawy, Oćwieki i Biskupina!

Po kilku latach starań, Gmina Gąsawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł na kompleksową modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie. Dzięki temu, przystępujemy właśnie do tego jakże potrzebnego, ale zarazem bardzo trudnego zadania. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i w jego ramach powstanie całkowicie nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Przy tego rodzaju pracach – z przyczyn technicznych, nieuniknione są przerwy w dostawie wody. Zamiarem zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy, jest prowadzenie prac, powodując przy tym, jak najmniejsze utrudnienia i przerwy w dostarczaniu wody do Mieszkańców. Mimo to, w związku z możliwością wystąpienia przerw w zaopatrzeniu w wodę, proszę Państwa o wyrozumiałość w tym zakresie. O planowanych przerwach będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Gąsawa, portalu społecznościowym Gminy Gąsawa, Biuletynie Informacji Publicznych Zakładu Robót Publiczych w Gąsawie oraz na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki