UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Sądowej 2.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie informuje, że Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania:

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  • Programu Wspierania Rodziny,
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Gąsawa do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia następujących ankiet:

  • Problemy społeczne w opinii mieszkańców (pobierz),
  • Równość szans kobiet i mężczyzn (pobierz),
  • Przemoc w rodzinie (pobierz).

Wypełnione ankiety prosimy do dnia 6 marca 2020 r. dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Kierownik GOPS w Gąsawie
/-/ Katarzyna Kaźmierczak

pobierz