Gmina Gąsawa bierze udział w projekcie „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z Gąsawy, Nowejwsi Pałuckiej i Obudna zyskają wyposażenie osobiste w postaci ubrań specjalnych, radiotelefonów nasobnych i hełmów o łącznej wartości 19.800,00 zł. 85% tej kwoty pokrywa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego, 15 % to wkład własny uczestnika projektu pochodzący z budżetu Gminy Gąsawa.

Tekst: Paweł Kranz

pobierz informację

Zapraszam do udziału w turniejach piłki nożnej U-12 o Puchar Dyrektora COS

Poniżej miejsca oraz daty turniejów eliminacyjnych:

  1. 11.05 – Górsk
  2. 01.06 - Toruń Stadion Elany
  3. 25 lub 26.06 – Chełmno (Stadion)
  4. 08 lub 09.06 – Chełmża (Stadion)
  5. 15.06 – Inowrocław (Stadion)
  6. 23.06 – Rypin (Stadion)

Finał 14.09.2019 PGE Narodowy po meczu Polska - Austria

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody z udziałem w meczu Polska-Austria włącznie

Szczegóły w załącznikach + info o organizatorze wykonawczym turnieju

Marcin Drogorób
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

pobierz info