Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno –Sportowym „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej organizuje Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych. Patronat nad turniejem objęła Prezes Rady Ministrów – Pani Beata Szydło. Jednym z członków Komitetu Honorowego turnieju jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak.

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                                                                                                          

            Zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

regulamin biegu

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Regionalny w Toruniu
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Żninie
serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO

Podczas spotkania przedstawiona zostanie specyfika kontroli kwalifikowalności powierzchni prowadzonej metodą FOTO na obszarach gmin Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski.

Omówione zostaną zasady i etapy realizacji tego typu kontroli, przewidywane ramy czasowe obsługi całego procesu oraz wpływ wyników kontroli na wysokość płatności bezpośrednich.

Termin spotkania: 29 września 2016 r. godz. 10:00

Miejsce spotkania: Gminny Dom Kultury w Rogowie (ul. Kościelna 4a)