Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.