Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wyjazd do Opery Nowej w Bydgoszczy" - ZOBACZ