Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Nasze wspólne miejsce integracji "Pieniny"" - ZOBACZ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Z kulturą na Ty" - ZOBACZ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny O złote pióro Gżegżółki" - ZOBACZ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa" - ZOBACZ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Nocy Kupały w Biskupinie" - ZOBACZ