Kasa Rolniczego Ubezpieczenie społecznego w okresie wakacji 2017 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będą mogły skorzystać dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2002-2010. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centralach Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie i Świnoujściu, a ze schorzeniami układu ruchu w CRR KRUS w Jedlcu.

Chcemy, aby z rehabilitacji skorzystały dzieci najbardziej jej potrzebujące. Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w rozpowszechnieniu niniejszego przedsięwzięcia wśród zainteresowanych dzieci i rodziców odwiedzających placówki służby zdrowia.

pobierz