Obiekt sportowy wybudowany przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich. Z boiska korzysta młodzież uczęszczająca do tej Szkoły. Treningi hokejowe przeprowadzają tutaj zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego w Laskach Wielkich. Popołudniami boisko służy lokalnej społeczności.