Gmina Gąsawa w bieżącym roku zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa w ramach którego poddano termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich.
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich" wynosi 689 327,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 322 960,22 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 163 083,20 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 203 284,08 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.