Kaplica w Chomiąży służy mieszkańcom czterech wsi: Obudna, Nowej Wsi Pałuckiej, Lasek Wielkich oraz Chomiąży Szlecheckiej. Kaplica zbudowana jest z kamienia co nadaje jej niepowtarzalny charakter. Nieopodal kaplicy znajduje się przystanek autobusowy nawiązujący do niej stylem. Kaplica należy do parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Chomiąży Szlacheckiej.

 

 

Stojący na wzgórzu nad jeziorem kościół jest klasycystyczno-neogotycką budowlą z wieżą o baniastym chełmie. Wewnątrz wyposażenie neogotyckie z ok. 1900 r. oraz barokowe rzeźby św. Stanisława i Wojciecha. 

 

Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
Chomiąża Szlachecka 1, 88-410 Gąsawa 

Drewniany kościół z XVIII wieku z bardzo bogatym wystrojem wnętrza z XVI-XIX w., m.in. w lewym bocznym ołtarzu obraz Złożenie do grobu, dzieło jednego z uczniów Lucasa Cranacha Starszego (1538). Przy kościele dzwonnica z 1727r.

 

Parafia rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny
Ryszewko 1, 88-410 Gąsawa 
tel. +48 52 302 57 29 

 

Kościół modrzewiowy z 1674 roku. Obok prawego ołtarza mieści się renesansowa chrzcielnica. Drewniana dzwonnica pochodzi z XVIII wieku. Zabytkowy kościół drewniany i sanktuarium MB pocieszenia pw. św. Mikołaja w Gąsawie na szlaku piastowskim, 2 km od Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Został zbudowany w pierwszej ćwierci XVII w. z modrzewia. Jest to budowla zrębowo - szkieletowa, prościej mówiąc ma podwójne ściany.