W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Gąsawa. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2023 roku.

Gmina Gąsawa do sprzedaży końcowej posiada:
GROSZEK – 20 ton
Cena węgla wynosi 1.650,00 zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Dnia 22 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Gąsawa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, winni złożyć stosowny wniosek. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy od dnia 22 maja 2023 r. do wyczerpania zapasu surowca. Rozpatrywane będą według kolejności wpływu aż do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Został zniesiony limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opałowym: STALDAR Dariusz Łukaszewski, ul. Rynek 4, 88-410 Gąsawa

Wniosek (wersja pdf)
Wniosek (wersja doc)

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 11:30 z uwagi na zaplanowane prace na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Annowa oraz Wiktorowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.zus.pl.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W związku z licznym występowaniem chrabąszcza majowego i szkodami wywoływanymi przez pędraki w Leśnictwie Niedźwiedzi Kierz (obręb Szczepanowo, gmina Dąbrowa) i Leśnictwie Łysinin (obręb Szczepanowo, gmina Żnin Obszar Wiejski, Gąsawa), w terminie od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. będą wykonywane zabiegi chemiczne przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na granicy lasu objętego opryskiem chemicznym, szczególnie przy drogach prowadzących do lasu, wywieszone zostaną tablice informujące o zakazie wstępu do lasu.

Zarządzenie Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki
Mospilan 20 SP Etykieta
Obszar oprysku - Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
Obszar oprysku - Leśnictwo Łysinin

Tylko do 17 maja br. rodzice mogą złożyć wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, to świadczenie nie będzie przeliczone, a zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Wniosek o przeliczenie zasiłku mogą złożyć rodzice, którzy pobierali go na 26 kwietnia br. - przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.