Zawiadamiam, że zwołuję XXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gąsawie
Mariusz Kazik

Pierwsze wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca, wpłynęły już do ZUS-u. Rodzice składają je m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2024 roku (środa) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Przebadaj się i żyj. Bezpłatne badania dla pań z roczników od 1950 do 1979 w Gąsawie w dniu 16 lutego 2024 roku. Rejestracja pod numerami telefonów: 61 855 75 28 oraz 61 581 30 77

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: