Powierzchnia ogółem:

13570 ha

tym:

 • lasy - 3554 ha
 • użytki rolne - 8629 ha
 • pozostałe - 1387 ha

Liczba mieszkańców gminy:

 • stan na koniec 2016 roku - 5284 osób
 • ilość gospodarstw rolnych - 1260

Podmioty gospodarcze:

 • 279 podmiotów gospodarczych

Kultura:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie wraz z jednym punktem filialnym w Laskach Wielkich

Oświata:

 • Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie
 • Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Unruga w Laskach Wielkich
 • Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

Nasza gmina:

Gmina Gąsawa leży w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie żnińskim, o odległości około 80 km od Poznania i 60 km od Bydgoszczy. Gmina Gąsawa obejmuje 20 sołectw.