Wójt Gminy Gąsawa
Błażej Łabędzki

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Roman Tadeusz Szczęsny

Rada Gminy w Gąsawie VIII KADENCJI (2018-2023)

Adam Mieczysław Adamczyk
Piotr Boiński
Paweł Brzykcy
Robert Dworek
Józef Goc
Mariusz Kazik
Leszek Marcin Kranz
Jacek Krupiński
Jacek Mielcarzewicz
Artur Mrówczyński
Roman Tadeusz Szczęsny
Roman Józef Szewczyk
Danuta Tomaszewska
Janusz Wesołowski
Marzena Maria Woszczyńska

Komisja Rewizyjna

Józef Goc - Przewodniczący
Jacek Mielcarzewicz - Członek
Leszek Kranz - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Leszek Kranz - Przewodniczący
Jacek Krupiński - Członek
Danuta Tomaszewska - Członek
Piotr Boiński - Członek
Jacek Mielcarzewicz - Członek
Józef Goc - Członek
Marzena Woszczyńska - Członek

Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów

Roman Szewczyk - Przewodniczący
Artur Mrówczyński - Członek
Adam Adamczyk - Członek
Piotr Boiński - Członek
Paweł Brzykcy - Członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

Adam Adamczyk - Przewodniczący
Józef Goc - Członek
Roman Szczęsnt - Członek
Roman Szewczyk - Członek
Paweł Brzykcy - Członek
Janusz Wesołowski - Członek
Robert Dworek - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Jacek Mielcarzewicz - Przewodniczący
Marzena Woszczyńska - Członek
Roman Szczęsny - Członek
Artur Mrówczyński - Członek
Robert Dworek - Członek
Danuta Tomaszewska - Członek
Roman Szewczyk - Członek