Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 8 września 2023 roku (piątek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawy bieżące.
    • droga ul. Trzemeszeńska,
    • dokumentacja projektowa budynku na plaży w Gąsawie.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.