Zawiadamiam, że zwołuję XXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gąsawie
Mariusz Kazik