Maciej Mazur i Marcin Jeździkowski, nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, wzięli udział w 39. PZU Maratonie Warszawskim, w którym uczestniczyło ok. 9 tys. osób. Obaj zajęli 1262 miejsce. Dla Macieja Mazura w tym roku był to drugi maraton (pierwszy przebiegł w Krakowie), natomiast dla Marcina Jeździkowskiego był to pierwszy maraton w tym roku. Do tej chwili Maciej Mazur przebiegł już cztery maratony, a Marcin Jeździkowski dwa. Serdecznie gratulujemy!