W dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Helu odbyło się oficjalne podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Miejską Hel, reprezentowaną przez Burmistrza Helu - dr. Klemensa Adama Kohnke, a Gminą Gąsawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gąsawa - Błażeja Łabędzkiego. W uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej udział wzięli również: Przewodniczacy Rady Gminy w Gąsawie - Mariusz Kazik, Przewodniczący Rady Miasta Helu - Arnold Antkowski, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gąsawie, Urzędu Miejskiego Helu, przedstawiciele radnych obu gmin oraz członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy, którzy w tym czasie przebywali na Helu na zorganizowanej wycieczce.

Więcej zdjęć dostępne tutaj