Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 210 szt.
Liczba zawartych umów 185 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 78 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.006.141,70 zł