Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 218 szt.
Liczba zawartych umów 196 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 86 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.409.633,43 zł