Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 232 szt.
Liczba zawartych umów 200 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 97 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.647.579,53 zł