ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że dnia 24 sierpnia 2022 r. (środa) w godzinach 9:00-14:00 z uwagi na przebudowę węzła wodociągowego zlokalizowanego w pobliżu stacji uzdatniania wody w Laskach Wielkich nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Chomiąży Szlacheckiej, Nowejwsi Pałuckiej, Obudna, Lasek Małych, Lasek Wielkich, Piastowa, Rozalinowa, Annowa, Wiktorowa, Ostrówiec oraz Pniew.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!