Zawiadamiam, że zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022 - 2032.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik