Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawy bieżące dotyczące remontu i inwestycji drogowych.
  3. Geotermia - wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania.
  4. Utworzenie Posterunku Policji w Gąsawie - apel radnych.
  5. Informacja dotycząca wolnych środków za 2022 rok.
  6. Zagospodarowanie budynku przy ul. Półwiejskiej 1.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.