W nawiązaniu do e-maila oraz bezpośredniej rozmowy telefonicznej z Panią Krystyną Michałek, Rzecznikiem Regionalnego ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uprzejmie informuję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, dlatego oferuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS w poszczególnych powiatach i gminach osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy.

 

Osoby poszkodowane w skutkach nawałnicami będą miały bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Będą miały oni możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

Również zgodnie z otrzymaną informacją wynika, że osoby poszkodowane mogą liczyć również na pomoc ZUS w sytuacjach, w których poszkodowany zgłosi zaginięcie, zniszczenie świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości osiąganego wynagrodzenia lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prawa lub ustalenia wysokości świadczenia.

Więcej na temat pomocy ZUS po nawałnicach może Pani znaleźć pod  poniższym linkiem:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o skuteczne rozpropagowanie informacji wśród firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, które zostały poszkodowane podczas ostatnich nawałnic o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS znajdujących się na terenie danego powiatu i gminy w celu otrzymania ww. pomocy.

z wyrazami szacunku

Piotr Kozłowski
Kierownik Oddziału VI
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego