Stosownie do artykułu 42ab Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz 2033 z późń.zm.) Wójt Gminy Gąsawa podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach polowań odbywających się na terenie Gminy Gąsawa.

terminy polowań