Wójt Gminy Gąsawa
zawiadamia, że w dniu 24 grudnia 2019 r.
kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie będzie czynna od godz. 7:00 do 10:00.

Przepraszamy za utrudnienia!