Organ prowadzący i dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Gąsawa podjęli wspólną decyzję, iż od dnia 6 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe w Gąsawie i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz przy Szkole Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich nie zostaną otwarte.

Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do naszych placówek oraz dużym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

O dalszych decyzjach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa informować.

Wytyczne ze strony Ministra Edukacji Narodowej

Wytyczne ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że w okresie 4 - 23 maja 2020 roku planowany jest agrolotniczy zabieg zwalczania chrabąszcza na terenie Leśnictw Oćwieka, Głęboczek i Jeziora. Oprysk zagrożonych drzewostanów zostanie wykonany przy użyciu preparatu owadobójczego MOSPILAN 20 SP (0,4 litra/ha), środka obniżającego napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC (1 litr/ha) i nośnika – woda (4 litry/ha), ogółem ciecz robocza w ilości ok. 5 litra/ha. Powierzchnia Gminy Gąsawa objęta zabiegiem wynosić będzie 161,03 ha.

Zgodnie z kartą charakterystyki preparatu MOSPILAN 20SP został dopuszczony do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie na podstawie decyzji MRiRW nr R-495/2016 z dnia 21.10.2016 roku. Jest to proszkowy środek owadobójczy rozpuszczalny w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na rośliny działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Wg informacji producenta zastosowanie nie wymaga okresu karencji dla ludzi, zwierząt, upraw zielonych i zbóż, nie przewiduje również działań prewencyjnych odnośnie pszczół. W środowisku ulega bardzo szybkiej degradacji do nietoksycznych produktów rozpadu. Nie kumuluje się w pyłku ani w nektarze, w naturze pszczoły nie są narażone na wzrost jego poziomu w organizmie i pożywieniu larw.

Z uwagi jednak na ochronę środowiska MOSPILAN 20SP nie będzie stosowany w strefie bezpośredniej wód otwartych, gdyż został zakwalifikowany do III klasy toksyczności i wykazuje szkodliwość wobec ryb i organizmów wodnych.

Informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa porady psychologiczne dla mieszkańców Gminy Gąsawa prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym przez psychologa Małgorzatę Głogowską odbywają się w formie porad telefonicznych pod numerem telefonu 502 542 414 w następujących terminach:
Środa godz. 14:00 – 16:00
Piątek godz. 12:00 – 14:00

Informujemy również o działającym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon (tel. 800 120 002) dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy.

Działa także poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).

Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą do odwołania przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:
- telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy w godzinach 7:00 – 15:00
(52) 303 62 21
601 255 442
- za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podając odczyt należy podać również następujące informacje:
1) imię i nazwisko;
2) adres punktu odczytu wodomierza;
3) numer telefonu i adres e-mail.

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy do dnia 15 maja 2020 r. zostaną obciążeni fakturą na podstawie ostatniego odczytu.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie, banku, na poczcie lub na rachunek bankowy Zakładu Robót Publicznych, nr konta bankowego:
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001.

Przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Zakład Robót Publicznych w Gąsawie mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński