Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w kolejnej, już szóstej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Adresowany jest on do nauczycieli
i uczniów szkół ponadpodstawowych.

 ZUS od kilku lat realizuje program „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Treści zawarte w projekcie odpowiadają wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią czy przedmiotami zawodowymi. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 230 tysięcy uczniów z całej Polski. Tylko w ubiegłym roku
w województwie kujawsko-pomorskim w projekcie wzięło udział ponad 5,7 tys. uczniów
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Wójt Gminy Gąsawa uprzejmie zawiadamia,
że ze względu na prowadzone prace
na Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie nastąpi

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 15:00
w miejscowościach:
Biskupin, Gąsawa i Oćwieka

Zaleca się korzystanie z przegotowanej wody do celów spożywczych i higienicznych.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Od 1 października 2019 roku wprowadzono nowy rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym otwarto nowe konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami:
Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
Nr konta: 84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

UWAGA!
Podatnicy powyższej opłaty, którzy wpłacają opłaty na indywidualne konta wirtualne przypisane do poszczególnych podatników nadal mogą z tych kont korzystać!

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
SILNY WIATR
Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Wszystkie Powiaty
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30-09-2019 do godz. 23:00 dnia 30-09-2019
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%