Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków w ramach Poddziałania 6.4
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu
Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych
organizuje szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców tego poddziałania.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie ul. Potockiego 1 w czwartek,
27 października br. w godz. 10:00 - 13:00.

 W trakcie szkolenia pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego udzielać będą informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosku oraz biznesplanu, a także koniecznych załączników.

Niniejsze szkolenie i konsultacje mają na celu przygotowanie Wnioskodawców do złożenia kompletnych i dobrze przygotowanych wniosków.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedmiotowego poddziałania rozpocznie się
31 października i trwać będzie do 29 listopada 2016 r.

 Zapraszamy!!!

Pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Toruniu