Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Gąsawie. Tematem posiedzenia będzie przegląd dróg gminnych po zimie. Wyjazd spod siedziby Urzędu Gminy w Gąsawie  przy ul. Żnińskiej 8.

Płatnicy składek, którym ZUS założył z urzędu profil na PUE ZUS powinni dokończyć proces rejestracji, aby móc z niego korzystać. Warto się pospieszyć, bo od 24 marca e-ZLA będą przekazywane na profil techniczny płatnika, nawet jeśli nie zdążył go aktywować.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Życzenia na Dzień Sołtysa od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kozaneckiej - zobacz

Życzenia na Dzień Sołtysa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego - zobacz