W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gąsawie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428” w wysokości 1.500.000,00 zł.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kozaneckiej oraz Pana Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza za wszelką pomoc i wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.961.449,15 zł.

W dniu 8 lipca 2019 r. poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich brał udział w uroczystości Chrztu holownika Marynarki Wojennej w Stoczni Remontowa SHIPBUILDING w Gdańsku. Matką Chrzestną holownika Marynarki Wojennej została Magdalena Śniadecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich. Holownika otrzymał imię Mieszko. Było to wspaniałe wydarzenie dla nas i naszej szkoły.

Tekst: Magdalena Śniadecka, zdjęcia: Zofia Wyzina

Więcej zdjęć dostępne tutaj

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy
z naszego województwa wyraziły chęć podjęcia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i aktywnego włączenia się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w swojej gminie bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania.

Ireneusz Stachowiak wyraził wdzięczność za chęć współpracy ze strony gmin:
„Jestem przekonany, że wspólna realizacja programu przez nasze jednostki zdecydowanie korzystnie wpłynie na wzrost ilości składanych wniosków z terenu Państwa gminy. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że spotka się ona z dobrym przyjęciem mieszkańców Państwa gminy, ponieważ będą mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu wniosków na terenie miejsca swojego zamieszkania i tym samym wzrośnie zainteresowanie Programem. Nasze wspólne działanie niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie oraz komfort życia mieszkańców.”

Wczoraj i dziś włodarze trzynastu pierwszych gmin podpisali z Prezesem Zarządu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie dotyczące współpracy. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie
i wójtowie następujących gmin:

- Tomasz Chymkowski – Burmistrz Miasta Brześć Kujawski

- Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa 

- Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal 

- Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice

- Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia

- Krzysztof  Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo

- Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego

- Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

- Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo

- Jacek Duma – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

- Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Krzysztof Czarnecki – Wójt Gminy Wielka Nieszawka

- Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń

Tekst, Zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Dnia 17 czerwca 2019 roku w poniedziałek Szkołę Podstawową w Laskach Wielkich odwiedził Pan Marcin Kostrzyński – leśnik, były myśliwy, filmowiec, obserwator dzikiego życia i obrońca praw zwierząt. Na co dzień prowadzi swój kanał na YouTube pt. „Marcin z lasu”, na którym zamieszcza materiały przedstawiające dziką naturę. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pan Marcin przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący życie leśnych zwierząt, które wspólnie oglądaliśmy. Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi za fantastyczne przeżycia, a inicjatorowi spotkania z Panem Marcinem, Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Wojciechowi Szczęsnemu za jego umożliwienie.

Tekst: Magdalena Śniadecka, Zdjęcie: Weronika Banasik

Gmina Gąsawa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu” otrzymała dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 84,80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 219 391,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 186 482,35 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne zadania to 258 716,40. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 lutego 2018 r. W ramach operacji zagospodarowano teren plaży w Chomiąży Szlacheckiej poprzez wybudowanie tzw. biesiadnika – zadaszonej wiaty z utwardzonym podłożem, która umożliwi organizowanie plenerowych imprez integracyjnych, również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, utworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, zakup i montaż ławek oraz przygotowanie miejsca na ognisko a także doposażenie placu zabaw. Operacja zakładała również częściowe utwardzenie zjazdu na plażę, oraz usunięcie nadmiernie zarastającej brzeg jeziora Chomiąskiego roślinności wraz z piaskowaniem dna po wycince trzcin a także budowę pomostu stalowego z drewnianym pokładem. W dniu 12 czerwca 2019 r. Gmina Gąsawa uzyskała pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie na przystąpienie do użytkowania ww. obiektu. Celem, jaki przyświecał Gminie Gąsawa w staraniach o uzyskanie dofinansowania było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym a także wykorzystanie świetności i popularności tego miejsca poprzez stworzenie atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Tekst: Marlena Jułga, zdjęcia: Mieszko Langowski