Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura czy renta? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Kiedy warto złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia? Dla kogo emerytura z rekompensatą? Na jakie świadczenia mogą liczyć nauczyciele? Kto może skorzystać z nowych tablic trwania życia? Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie? Na te i wiele innych pytań związanych w sprawach emerytalno-rentowych, odpowiedzą eksperci podczas najbliższych dyżurów telefonicznych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dzwonić można:

  • 9 maja w godz. 8:00 - 10:00 pod nr tel. (56) 498 35 81 w zakresie zasad zawieszania lub zmniejszania świadczeń,
  • 11 maja w godz. 10:00 - 12:00 pod nr tel. (54) 230 72 57 w zakresie przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, tablic trwania życia, świadczeń dla nauczycieli, emerytura
    z rekompensatą,
  • 11 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 336 61 41 w zakresie przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych,
  • 12 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 341 87 25 w zakresie kompletowania dokumentów do wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.

Niektórzy przedsiębiorcy do 22 maja muszą rozliczyć składkę zdrowotną za ubiegły rok. Na pytania, jak to zrobić eksperci będą odpowiadać w najbliższy wtorek, 9 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 341 81 24 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wzór Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu zamieszczono poniżej. Termin naboru ogłasza się od dnia 5 maja 2023 roku do dnia wyczerpania dedykowanych środków finansowych. Dofinansowaniu podlegać będzie min: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi w wyodrębnionych księgą wieczystą lokalach mieszczących się w budynkach wielorodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie spełnić należy wszystkie kryteria zapisane w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie. Dofinansowanie beneficjentom ostatecznym udzielane będzie według kolejności zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. 730 987 569

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Załączniki:
Opis programu
Regulamin
Wniosek o dofinansowanie
Wzór umowy
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Wniosek o płatność dotacji
Wzór protokołu końcowego

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych

Logo Lokalnej Grupy Rybackiej

Gmina Gąsawa otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. "Wyposażenie plaży nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie poprzez zakup leżaków i koszy plażowych", w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 17 850 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 15 172,50 zł.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24 marca 2023 r.

W wyniku operacji osiągnięty zostanie następujący cel: "Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez wyposażenie plaży nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie w leżaki i kosze plażowe".