Wójt Gminy Gąsawa ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wzór Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu zamieszczono poniżej. Termin naboru ogłasza się od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. Dofinansowaniu podlegać będzie min: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi w wyodrębnionych księgą wieczystą lokalach mieszczących się w budynkach wielorodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie spełnić należy wszystkie kryteria zapisane w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie. Dofinansowanie beneficjentom ostatecznym udzielane będzie do wyczerpania dedykowanych środków przyznanych Gminie Gąsawa według kolejności zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. 730 987 569

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Załączniki:
Opis programu
Wniosek o dofinansowanie
Wzór umowy
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Wniosek o płatność dotacji
Wzór protokołu końcowego

Zawiadamiam, że zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022 - 2032.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 oraz w dniu 13 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Od 1 stycznia każdy płatnik składek, nawet najmniejszy będzie musiał posiadać aktywny profil na PUE ZUS. Obowiązek obejmie także osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także osoby, które zatrudniają nianie na umowie uaktywniającej.

Do 30 grudnia br. każdy płatnik składek, który nie ma konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, musi je założyć. Od nowego roku posiadanie aktywnego profilu na PUE będzie już ustawowym obowiązkiem, nawet dla płatników, którzy opłacają składki sami za siebie lub zatrudniają do 5 osób. Obowiązek założenie konta na PUE ZUS dotyczy także osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także osób, które zatrudniają nianie na umowie uaktywniające – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję L sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: