UWAGA!

Zgodnie z rekomendacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujemy, że dnia 1 sierpnia
o godz. 17.00 nastąpi włączenie syren alarmowych emitujących dźwięk ciągły przez 1 minutę w celu upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z nioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Wzorem lat ubiegłych, w związku z podjętymi działaniami przez Gminę Gąsawa oraz Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, mającymi na celu upamiętnienie uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz uczestników innych walk i wydarzeń znaczących dla Narodu i Państwa Polskiego, poprzez zamontowanie przy ich grobach tabliczek o treści: „Miejsce Pamięci Narodowej” Wójt Gminy Gąsawa zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy osób, których przodkowie byli weteranami walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki będą finansowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, działające na terenie Gminy Gąsawa.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
O BURZACH Z GRADEM
Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński
Ważność: od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 10.07.2020 r.
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h; miejscami grad
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%