Informacja

Zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Turnieje, pikniki i spotkania na świeżym powietrzu – do piątku (23 kwietnia) czekamy na wnioski o dofinansowanie organizacji plenerowych imprez realizowanych przez lokalne stowarzyszenia i instytucje w naszym regionie. Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych.

- Systematycznie wspieramy organizację imprez, które integrują społeczność lokalną oraz świetnie promują małe ojczyzny. Wielka w tym zasługa organizujących te wydarzenia lokalnych stowarzyszeń i fundacji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Celem konkursu ogłoszonego przez działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest aktywizacja lokalnych instytucji i stowarzyszeń do partnerstwa przy organizacji plenerowych, weekendowych imprez na wsiach w całym regionie. Wnioskodawcami mogą być organizacje i instytucje posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w bazie partnerów KSOW. Zaplanowane wydarzenia powinny odbyć się pomiędzy 12 czerwca a 10 października.

W kwietniu NSP 2021 realizowany będzie wyłącznie przez formy zdalne samospisu: przez Internet za pomocą aplikacji spisowej lub przez telefon dzwoniąc na Infolinię (22) 279 99 99. Rachmistrzowie telefoniczni zaczną pracę od 4 maja 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2021 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysininie (PSZOK) będzie czynny!

Wiosenne Wietrzenie Szafy w Gąsawie dla Celinki